Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Realizacja zaplanowanych działań doprowadzi do osiągnięcia wytyczonych celów, dzięki którym w 2020 roku

Gmina Głogów Małopolski stanie się miejscem, o którym z całą pewnością będzie można powiedzieć - tu warto: MIESZKAĆ, PRACOWAĆ, WYPOCZYWAĆ oraz INWESTOWAĆ. Podjęte działania wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, oświaty, kultury oraz sportu i rekreacji. Dzięki systematycznie rozbudowywanej infrastrukturze społecznej oraz technicznej Gmina Głogów Małopolski stanie się miejscem atrakcyjnym inwestycyjnie, które szybko zyska nowych inwestorów generujących nowe miejsca pracy dla lokalnej społeczności.