oświetlenie

Oświetlenie w Wysokiej Głogowskiej – Iglopol
Koszt inwestycji 30 000,00 zl

oświetlenie

Oświetlenie ul. Poniatowskiego i Leśna

Koszt  inwestycji 60 000,00 zł

 Oświetlenie ul. Sosnowa - Grabnik

Oświetlenie ul. Sosnowa - Grabnik

Koszt inwestycji 30 000,00 zł

 

oświetlenie

Oświetlenie Lipie, Rogoźnica

Koszt inwestycji 25 295,60 zł

sala gimnastyczna

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie Nowym

Koszt inwestycji 310 000,00 zł    

Wykonanie projektu sieci wod- kan CIS    

Koszt inwestycji 20 000,00 zł

zakupy inwestycyjne

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
- wykup sieci  wodno- kanalizacyjnej

Koszt inwestycji 50 000,00 zł    

droga

Drogi publiczne powiatowe     

Koszt inwestycji 100 000,00 zł