Wykonanie parkingu koło Domu Ludowego w Przewrotnem     

Koszt inwestycji 11 744,61 zł