obraz rzeka

Regulacja rzeki Wysoka Głogowska  

Koszt inwestycji 30 000,00 zł