obrazek straż

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
- zakup samochodów strażackich  
Koszt inwestycji 100 000,00 zł