obrazek inwestycje

Wydatki na zakupy inwestycyjne  jednostek budżetowych:
- zakup samochodu osobowego 80 000,00 zł
- zakup samochodu dostawczego 25 000,00 zł