Ulica fabryczna

Projekt przebudowy ulicy Fabrycznej - Głogów Młp.

Koszt inwestycji  20 000,00 zł