o

Wykonanie  nakładki drogi „Szkoleniówki” w Pogwizdowie Nowym

Koszt inwestycji 40 000,00 zł