Wykonanie nakładki na drodze w Hucisku

Koszt inwestycji 30 000,00 zł