obraz do realizacji

Budowa parkingu dla OSP Zabajka oraz drogi dojazdowej obok domu ludowego wraz z niezbędnym odwodnieniem

Koszt inwestycji 20 000,00 zł