ulica Fabryczna

Budowa parkingu przy ZOZ w Głogowie Młp.

Koszt inwestycji 200 000,00 zł