obrazek dotacja

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
Koszt dotacji 100 000,00 zł