zakupy inwestycyjne

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
- wykup sieci  wodno- kanalizacyjnej

Koszt inwestycji 50 000,00 zł