Wykonanie projektu sieci wod- kan CIS    

Koszt inwestycji 20 000,00 zł