rury kanalizacyjne

Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy
Koszt inwestycji 300 000,00 zł