Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy  - 300 000,00 zł