Miejscowe plany zagospodarowania w opracowaniu:


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogów Małopolski

Załącznik 2/1

Załącznik 2/2

Załącznik 2/3


Wykaz miejscowych planów zagospodarowania:


Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Głogowie Małopolskim

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogów Małopolski  - Uchwała nr LVII/559/2014 (12 zmiana)

Załączniki:

Załącznik 1A
Załącznik nr 21

Załącznik nr 22

Załącznik nr 23

Załącznik nr 24

Rozstrzygnięcie

 

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr LVII/560/2014

Plan

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XX/177/1996

Plan

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2001 - Uchwała Nr XL/336/2001

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2002 - Uchwała Nr II/34/2002

Plan

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2009 - Uchwała Nr XIX/176/2012

Plan

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XLII/438/2013

Plan


Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego os. Niwa w Głogowie Małopolskim

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 6/1997 - Uchwała Nr XLV/384/1998

I zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/1997 - Uchwała Nr XXXVIII/413/2013

Plan

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 7/1998 - Uchwała Nr XIII/100/1999

Plan

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 4/2002 - Uchwała Nr V/65/2003

Plan

I zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 7/1998 - Uchwała Nr XLV/433/2009

I zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 7/1998 - Uchwała Nr XLV/434/2009

II zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 7/1998 - Uchwała Nr XXVIII/285/2012

III zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 7/1998 - Uchwała Nr XXVIII/286/2012


Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Zabajce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 4/2005 - Uchwała Nr XIV/127/2007

Plan


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Lipiu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2006 - Uchwała Nr XXVII/238/2008

Plan


Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Pogwizdowie Nowym

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 1/1999 - Uchwała Nr XII/83/1999

Plan

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2008 Uchwała Nr IV/32/2011

Plan

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2001 Uchwała nr XXXIX/353/2001

Plan


Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenu usługowo-przemysłowo-składowego w RogoźnicyWoli Cichej (Strefa - Północ)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2005 - Uchwała Nr XLV/472/2006

I zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2005 - Uchwała Nr XV/137/2007

II zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2005 - Uchwała Nr XLIII/405/2009

Plan


Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w RogoźnicyRudnej Małej (Strefa - Południe)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2007 dla terenu zabudowy produkcyjno-usługowo-magazynowo-składowej w miejscowości Rogoźnica - Uchwała nr XXIV/199/2016 z dnia 31 marca 2016 r. (uchwała i plan)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2004 - Uchwała Nr XXVIII/307/2005

I zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2004 - Uchwała Nr XV/136/2007

II zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2004 - Uchwała Nr XLIII/405/2009

Plan


Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Rudnej Małej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2001 - Uchwała Nr VIII/87/2003

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2005 - Uchwała Nr VIII/258/2005

Plan

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2003 - Uchwała Nr XII/126/2003

Plan


Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Głogów Małopolski
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 2/99 w gminie
Głogów Małopolski - Uchwała Nr XVII/129/99

2. I zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/99 w gminie
Głogów Małopolski - Uchwała Nr XXXVIII/329/2001

Plan

3. II zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/99 w gminie
Głogów Małopolski - Uchwała Nr XIV/122/2011

Plan

4. IV zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/99 w gminie
Głogów Małopolski - Uchwała Nr XXV/253/2012