Zakładając własną działanośc gospodarczą każdy powinien pamiętać o kilku ważnych aspektach.

Po pierwsze - sam fakt zarejestrowania działalności sprawia, że jest się postrzeganym za profesjonalistę. Prawo narzuca na Ciebie podwyższony wzorzec staranności. Jest to równoznacze z tym, że nie powinieneś zasłaniać się nieznajomością przepisów - jest to bardzo ważna różnica w stosunku do konsumenta.

Dokonując zakupów dotyczących swojej działalności nie dysponujesz przewagą praw, przysługujących osobie fizycznej - np. nie masz prawa oddać towaru zakupionego przez Internet oraz bezpodstawnie wycofać się z umowy zawartej poza siedzibą sprzedającego.

Należy także bardzo uważnie sporządzać umowy, które zamierzasz zawżec z konsumentami - jeśli wystąpią w nich klauzule niedozwolone - nie będą one obowiązywały, a Tobie grozi kara.

Wiedząc, że Twoja działalność może być dla kogoś niebezpieczna, musisz się na to odpowiednio przygotować. Warto pamiętać, iż szkoda nie jest tylko fizycznym uszkodzeniem jakiejś rzeczy. Niewywiązywanie się z umowy na czas także może powodować iż poniesiesz odpowiedzialność odszkodowawczą, a zatrudniając pracownika, w pewnym zakresie jesteś odpowiedzialny za jego czyny oraz zaniedbania. Szczególowe informacje na ten temat można uzyskać z artykułu Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu działalności.

Obowiązywać Cię będą także zasady dotyczące ujawniania określonych informacji o swojej firmie we wszelkich oficjalnych pismach, zamówieniach handlowych i innej korespondencji. Najważniejsze zasady opisane są w artykule Obowiązek podawania danych przedsiębiorcy w pismach handlowych.

Należy również pamiętać o innych obowiązkach, dotyczących m.in. ze sprawozdawczością. Szczegółowe informacje znajdziesz w poradzniku: Obowiązki sprawozdawcze w zakresie ochrony środowiska oraz Obowiązki sprawozdawcze firmy wobec GUS w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Musisz zapoznać się także z obowiązkami przedsiębiowcy wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Inne obowiązki informacyjne będziesz miał wobec Państwowej Inspekcji Pracy.

Jak każdy przedsiębiorca będziesz musiał zaopatrzyć się w odpowiednią reklamę. Informacje dotyczące tego jak się reklamować oraz jakie wiążą się z tym obowiązki znajdziesz w artykule Zasady umieszczania reklam w przestrzeni publicznej.

Posiadając samochód przeznaczony do celów prowadzenia działanlności, obsługując klientów w własnej siedzibie bądź słuchając w siedzibie muzyki, musisz upewnić się, czy nie musisz opłacać abonamentu RTV lub tantiemów.

Pdczas prowadzenia firmy będziesz nawiązywał relacje z pracownikami, kontrahentami, administracją, lokalnymi społecznościami. Nie wszystkie zasady Twojego postępowania jako przedsiębiorcy będą regulować przepisy.  W biznesie coraz popularniejsze staje się działanie zgodne z zasadami społecznej odpowiedzialności. Dowiedz się więcej na ten temat w artykule na temat społecznej odpowidzialności przedsiębiorców.

Planując sprzedaż alkoholu, musisz pamiętać o niezwłocznym złożeniu do 31 stycznia obowiązkowego oświadczenia dotyczącego wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.