Funduszy Europejskich można korzystać na dwa sposoby: przygotowując własne projekty lub uczestnicząc w projektach realizowanych przez innych.

To drugie rozwiązanie dotyczy przede wszystkim możliwości podniesienia swoich kwalifikacji, uzyskania pomocy w radzeniu sobie na rynku pracy lub otrzymania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/