Trwają prace nad utworzeniem strefy ekonomicznej w Pogwizdowie Nowym (część od południowej strony tortów kolejowych) zwanej – „Rzeszów-Dworzysko”.

Projekt realizowany jest przez starostwo powiatowe w ramach unijnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Obecnie kończą się prace związane z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w części rzeszowskiej. Kolejnym etapem będzie dozbrojenie terenów leżących w Pogwizdowie Nowym. W ramach uzyskanej zgody od Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, uzbrojonych zostanie dodatkowych dwadzieścia hektarów terenów znajdujących się na terenie gminy Głogów Małopolski. W ramach uzbrojenia wykonane zostaną drogi wewnętrzne, sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągi oraz sieć gazowa i elektryczna. Przygotowanie terenów inwestycyjnych pozwoli kolejnym przedsiębiorcom budować fabryki i tworzyć nowe miejsca pracy. Tym samym coraz bardziej zmienia się charakter naszej gminy z rolniczego na przemysłowy.