Bezpieczeństwo

Zakaz spalania odpadów

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym Straż Miejska w Głogowie Małopolskim przypomina o bezwzględnym zakazie spalania odpadów na terenie nieruchomości, a także w piecach centralnego ogrzewania. Utylizowanie odpadów w domowych piecach, zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 r., poz. 21 z późn. zm.)  jest wykroczeniem. W związku z czym podlega karze aresztu lub grzywny, która może wynieść nawet do 5 000 zł.  Warto również dodać, że jest czynem skrajnie nieodpowiedzialnym, powodującym emisje silnie trujących pyłów i gazów, które mocno zanieczyszczają środowisko oraz negatywnie wpływają na zdrowie człowieka. Ponadto spalanie niektórych odpadów może spowodować zatknie komina bądź zapalenie się przewodów kominowych, co bezpośrednio przekłada się na zagrożenie życia ludzkiego oraz mienia.
 
Obecne przepisy prawne dokładnie regulują czego nie wolno spalać w gospodarstwach domowych. Są to:
•    plastikowe pojemniki i butelki po napojach,
•    zużyte opony i inne wyroby gumowe,
•    papier bielony związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych,
•    sztuczna skóra,
•    przedmioty z tworzyw sztucznych,
•    drewniane elementy pokryte lakierem,
•    pozostałości farb i lakierów,
•    opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach etc.,
•    plastikowe torby z polietylenu