Bezpieczeństwo

Młodzież Zapobiega Pożarom

 

30 marca br. o godzinie 8.45 w gminnych szkołach odbędzie się pierwszy etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom" (OTWP), który ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Podczas testu uczniowie będą mogli wykazać się znajomością przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznymi umiejętnościami posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, a także wiedzą na temat technik pożarniczych, organizacji ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy przedmedycznej czy historii i tradycji ruchu strażackiego. Uczestników do etapu szkolnego należy zgłaszać do 26 marca br.

Etap gminny turnieju  odbędzie się 7 kwietnia br. w Miejsko Gminny Dom Kultury w Głogowie Małopolskim i odbywał się będzie w formie testu pisemnego i egzaminu ustnego.

Do kolejnego etapu -  powiatowego OTWP - kwalifikują się osoby z pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej. Jego rozegranie planowane jest na 28 kwietnia 2017 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Rzeszowie.

Do pobrania materiały szkoleniowe:pobierz plik