Defibratory trafią do gminy Głogów Młp.

14 marca Burmistrz Paweł Baj podpisał umowę z Dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości - Mikołajem Pawlakiem, na zakup urządzeń  ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

Dzięki dotacji, strażacy ochotnicy dwóch gminnych jednostek OSP zostaną wyposażeni w nowoczesne defibrylatory, dzięki którym będą mieli możliwość udzielić pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym na miejscu zdarzenia, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Zakupiony sprzęt przyspieszy czas, a także skuteczność pierwszej pomocy.

Defibrylatory trafią do OSP Głogów Młp. – jest to jednostka, która ma najwięcej wyjazdów ze wszystkich jednostek ratowniczych z terenu gminy. Drugi zestaw trafi do OSP Pogwizdów Stary – najbardziej na północ wysuniętej jednostki OSP na terenie gminy, do której czas dojazdu na miejsce zdarzenia jest najdłuższy. Obie jednostki posiadają w swoich szeregach  przeszklonych druhów ratowników przedmedycznych.

Środki dla strażaków pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Fundusz działa od września 2017 r. Rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw. Zmiany ustawowe pozwoliły na poszerzenie katalogu organizacji, które dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości będą mogły pomagać poszkodowanym tak, aby rzeczywista pomoc dotarła do jak największej grupy potrzebujących. W ten sposób środki pozyskane od sprawców przestępstw służą pokrzywdzonym i ratują życie.

fs