Uwaga na smog!

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym przypominamy o bezwzględnym zakazie spalania odpadów na terenie nieruchomości, a także w piecach centralnego ogrzewania.

Utylizowanie odpadów w domowych piecach, zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) jest wykroczeniem w związku z czym podlega karze aresztu lub grzywny, która może wynieść nawet do 5 000 zł. Warto również dodać, że jest czynem skrajnie nieodpowiedzialnym, powodującym emisje silnie trujących pyłów i gazów, które mocno zanieczyszczają środowisko oraz negatywnie wpływają na zdrowie człowieka. Ponadto spalanie niektórych odpadów może spowodować zatknie komina bądź zapalenie się przewodów kominowych, co bezpośrednio przekłada się na zagrożenie życia ludzkiego oraz mienia.

Czym jest smog?
Smog powstaje w bezwietrzne dni z wysokim ciśnieniem atmosferycznym. Wtedy szkodliwe cząsteczki nie unoszą się do góry i pozostają blisko powierzchni ziemi, co często wygląda jak mgła. Główną przyczyną takiego zjawiska jest spalanie węgla i duży ruch samochodowy. Najwięcej zanieczyszczeń emituje spalanie w domowych piecach śmieci, mułu i miału węglowego.

Czy smog jest szkodliwy?
Smog zawiera substancje toksyczne i rakotwórcze i jest szkodliwy dla zdrowia. Zwiększa ryzyko na zachorowania na wiele chorób, takich jak astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i zapalenie dróg oddechowych. Złe samopoczucie, nasilenie dolegliwości oddechowych, infekcje oddechowe to objawy, jakie mogą wystąpić u nas od razu. Długotrwałe narażenie na smog zwiększa ryzyko nowotworów, chorób układu oddechowego, naczyniowo-sercowego, odpornościowego.

Jak nie narażać się na wdychanie szkodliwego powietrza?
Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń, powinny podjąć następujące środki ostrożności: unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń; ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń; osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

Obecne przepisy prawne dokładnie regulują czego nie wolno spalać w gospodarstwach domowych. Są to:
•    plastikowe pojemniki i butelki po napojach,
•    zużyte opony i inne wyroby gumowe,
•    papier bielony związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych,
•    sztuczna skóra,
•    przedmioty z tworzyw sztucznych,
•    drewniane elementy pokryte lakierem,
•    pozostałości farb i lakierów,
•    opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach etc.,
•    plastikowe torby z polietylenu

Jakość powietrza możemy sprawdzić na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Do sprawdzania poziomu zanieczyszczeń powietrza służą też darmowe aplikacje na smartfony.

Na razie wymiana przestarzałych kotłów i pieców węglowych na nowe, bardziej ekologiczne jest dobrowolna. Na dofinansowanie dla takich inwestycji w najbliższych latach są zarezerwowane środki w Regionalnym Programie Operacyjnym.