Jednostka OSP w krajowym systemie przez kolejne 5 lat

5 września br. burmistrz Paweł Baj wraz z komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie Tomaszem Baranem  podpisał umowę na przedłużenie na kolejne 5 lat Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego dla jednostki OSP Budy Głogowskie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, do systemu może zostać włączona jednostka, która posiada co najmniej jeden średni lub ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, co najmniej 12 wyszkolonych ratowników, skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania, urządzenia łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby działań ratowniczych i pozostaje w gotowości do podejmowania działań ratowniczych.

Obecnie w gminie Głogów Młp. jest 5 jednostek należących do KSRG, są to OSP: Głogów Młp., Rudna Mała, Wysoka Głogowska, Pogwizdów Stary i Budy Głogowskie.

Gmina Głogów Młp. i Trzebownisko to gminy, które posiadają po pięć jednostek OSP należących do krajowego systemu i tym samym są najlepiej przygotowanymi pod względem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminami w powiecie rzeszowskim.

DSC 0198 DSC 0196

DSC 0192 DSC 0191