Razem bezpieczniej

5 milionów złotych dla 99 najlepszych projektów złożonych w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017 przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji samorządom w całym kraju. Nasza gmina otrzymała dotację na dwa zadania mające na celu stworzenie lokalnych systemów bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

Dzięki programowi „Dzielnicowy bliżej nas” na osiedlu Słoneczne w Głogowie Młp. i na ratuszu zostaną zamontowane kamery monitoringu wizyjnego, które będą zintegrowane z istniejącymi już w naszym mieście systemami kamer, a policja otrzyma nowoczesny sprzęt elektroniczny w celu możliwości podglądu. Monitoring umożliwi funkcjonariuszom policji szybszą reakcję na pojawiające się akty wandalizmu.

Z kolei program „Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych” obejmuje takie działania jak montaż interaktywnych znaków migających na 5 przejściach dla pieszych oraz ich poziome, grubowarstwowe oznakowanie, które poprawi warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Piesi poczują się bezpieczniej na ul. Piłsudskiego, Jana Pawła II, ul. Długiej, Zbożowej oraz na przejściu w Rudnej Małej (Szeligówki).

Zadania obejmą również organizację gminnej kampanii „Gmina Głogów Młp. bezpieczną gminą”, w ramach której w szkołach zorganizowane zostaną pogadanki z dzielnicowymi oraz zajęcia edukacyjne z prawnikiem pod kątem prawnych skutków popełniania przestępstw przez nieletnich.

„O bezpieczeństwie z najmłodszymi uczestnikami dróg” to szereg spotkań i szkoleń  z ekspertami, podczas których popularyzowane będą bezpieczne zachowania w roli pieszego i rowerzysty, utrwalana będzie wiedza z zakresu ruchu drogowego oraz przeprowadzonych zostanie 60 h warsztatów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Konkursy dla dzieci i młodzieży z atrakcyjnymi nagrodami, rozdawanie ulotek z numerami telefonów pierwszego kontaktu oraz odblasków poprawiających widoczność na drodze pieszego i rowerzysty, a także szeroka akcja promocyjna będą dopełnieniem prowadzonych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie.

Do realizacji lokalnych programów włączone zostaną szkoły, ŚDS, OSiR, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, który przygotuje dla najmłodszych zajęcia praktyczne na miasteczku ruchu drogowego oraz służby mundurowe i jednostki dbające o bezpieczeństwo mieszkańców.

201709131 201709132