Narada roczna PSP

W dniu wczorajszym odbyła się narada roczna Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie i przedstawicieli OSP z terenu powiatu rzeszowskiego z przedstawicielami samorządu terytorialnego.

Spotkanie miało charakter podsumowania działań ratowniczo – gaśniczych PSP oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu w 2016 roku. Jako przedstawiciele gminy Głogów Młp. w spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Paweł Baj, Prezes Zarządu Miejsko - Gminnego Stanisław Zięba oraz Komendant Miejsko - Gminny Marian Bąk. Podczas spotkania poruszano tematykę o stanie bezpieczeństwa powiatu rzeszowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2016 roku. Omówiono  działalność operacyjno – ratowniczą, kontrolno – rozpoznawczą, dyskutowano o zabezpieczeniu logistycznym powiatu rzeszowskiego oraz o współpracy pomiędzy KM PSP, a jednostkami krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

Narada była okazją do przedstawienia osiągnięć sportowych jednostek, a także do przekazania podziękowań dla strażaków za zaangażowanie w działania na rzecz ratowania życia, zdrowia, mienia i środowiska.

201703151