Informacja Straży Miejskiej
Straż Miejska w Głogowie Małopolskim informuje o obowiązku umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości - zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz przypomina, że brak odpowiedniego oznakowania posesji zagrożony jest karą grzywny do 250 zł bądź naganą – zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń.
 
Należy pamiętać, że czytelne oznakowanie domu znacznie ułatwia i skraca czas dojazdu do poszczególnych nieruchomości. W przypadku interwencji Pogotowia ratunkowego, Straży pożarnej bądź Policji jest to niezwykle istotne, wtedy bowiem liczy się każda minuta – brak tabliczki z numerem porządkowym może być przyczyną śmierci człowieka, utraty zdrowia bądź dobytku!