Programy realizowane przez Straż Miejską
Straż Miejska w Głogowie Młp. poza wykonywaniem bieżących zadań i obowiązków, wynikających z ustawy o strażach gminnych, we współpracy z Policją realizuje również dodatkowe programy mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców terenu gminy Głogów Młp. Są to programy: „Bezpieczna szkoła”, „Trzeźwy poniedziałek” oraz „Gminny patrol interwencyjny”.
 
„Bezpieczna szkoła” to program mający na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do poszczególnych szkół na terenie gminy Głogów Młp. oraz minimalizowanie zjawisk negatywnie na nie odziaływujących. Realizowany jest wspólnie z funkcjonariuszami komisariatu Policji w Głogowie Młp. i polega na m.in. kierowaniu ruchem podczas dowozu dzieci do szkół, kontroli prawidłowego przewozu dzieci w samochodach pod kątem obowiązkowej jazdy w foteliku, obserwacji placówek oświatowych pod kątem zjawisk niebezpiecznych tj. spożywania alkoholu, palenia papierosów, a także przebywania osób postronnych na terenach szkół.   
 
Akcja „Trzeźwy poniedziałek” to wspólne patrole Straży Miejskiej i Policji z Głogowa Młp. w poszczególnych sołectwach, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach przebiegających przez teren gminy Głogów Młp. Głównym zadaniem programu jest przeprowadzanie wyrywkowych badań stanu trzeźwości kierowców w każdy poniedziałkowy poranek.
 
„Gminny patrol interwencyjny” to działania Straży Miejskiej i Policji z Głogowa Młp. mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Głogów Młp. Wspólne służby odbywają się codziennie na terenach poszczególnych miejscowości i realizowane są poprzez patrole samochodowe i piesze. W trakcie patroli kontrolowane są obiekty użyteczności publicznej, tj. domy ludowe, placówki ZOZ etc. Sprawdzana jest czystość w otoczeniu przystanków autobusowych, tereny rekreacyjne tj. place zabaw, obiekty sportowe. Celem powyższych działań jest przeciwdziałanie dewastacji i niszczeniu mienia. Ponadto kontrolowane są placówki handlowe pod kątem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W trakcie wspólnych służb przeprowadzane są również rozmowy z mieszkańcami i sołtysami poszczególnych sołectw dotyczące bieżących problemów na danym terenie.