Zakaz spalania śmieci
W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym Straż Miejska w Głogowie Małopolskim przypomina o bezwzględnym zakazie spalania odpadów na terenie nieruchomości, a także w piecach centralnego ogrzewania. Utylizowanie odpadów w domowych piecach, zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 r., poz. 21 z późn. zm.)  jest wykroczeniem. W związku z czym podlega karze aresztu lub grzywny, która może wynieść nawet do 5 000 zł.  Warto również dodać, że jest czynem skrajnie nieodpowiedzialnym, powodującym emisje silnie trujących pyłów i gazów, które mocno zanieczyszczają środowisko oraz negatywnie wpływają na zdrowie człowieka. Ponadto spalanie niektórych odpadów może spowodować zatknie komina bądź zapalenie się przewodów kominowych, co bezpośrednio przekłada się na zagrożenie życia ludzkiego oraz mienia.
 
Obecne przepisy prawne dokładnie regulują czego nie wolno spalać w gospodarstwach domowych. Są to:
•    plastikowe pojemniki i butelki po napojach,
•    zużyte opony i inne wyroby gumowe,
•    papier bielony związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych,
•    sztuczna skóra,
•    przedmioty z tworzyw sztucznych,
•    drewniane elementy pokryte lakierem,
•    pozostałości farb i lakierów,
•    opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach etc.,
•    plastikowe torby z polietylenu
 
Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców gminy - wszelkie przypadki spalania odpadów prosimy zgłaszać do Referatu Ochrony Środowiska,  Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp. lub Straży Miejskiej.
 
Poniżej ważne telefony:
•    Referat Ochrony Środowiska,  Rolnictwa i Leśnictwa – 17 85 151 37 lub 17 85 151 36,
•    Straż Miejska – 664 027 095 lub 17 85 151 47.