Bądźmy widoczni na drodze
Jesień, zmiana aury i szybko zapadający zmrok powodują pogorszenie się warunków drogowych. Ograniczona widoczność ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. W takich warunkach kierowca dostrzega pieszych i rowerzystów z dużym opóźnieniem, zwłaszcza w terenie niezabudowanym i tam gdzie poruszają się oni poboczem po nieoświetlonych drogach. Kierowca widzi pieszego dopiero wtedy, kiedy jego sylwetka pojawia się w zasięgu świateł samochodu – czyli zaledwie 20-30 metrów przed pojazdem. Elementy odblaskowe na ubraniu, bądź rowerze powodują, że taką osobę widać z odległości 120 - 160 metrów. W związku z tym w okresie jesienno – zimowym Straż Miejska oraz Komisariat Policji w Głogowie Małopolskim podjęli wspólne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa  pieszych i rowerzystów przemieszczających się po terenie gminy. Polegają one na wspólnych, wieczornych patrolach, podczas których funkcjonariusze rozdają odblaski, uświadamiają mieszkańców o korzyściach płynących z ich noszenia oraz o zagrożeniach związanych z ograniczoną widocznością na drogach. Warto pamiętać, że noszenie elementów odblaskowych jest obowiązkiem każdego pieszego poruszającego się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Policjanci i Straż Miejska apelują o rozwagę i używanie elementów odblaskowych. Bądźmy widoczni na drodze.