Drukuj
Odsłony: 282
Niebezpieczna zima
Straż Miejska w Głogowie Młp. i Policja przypominają, że w okresie zimowym należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na falę silnych mrozów. Nie należy przebywać poza domem dłużej niż jest to konieczne, a wychodząc ubierać się w ciepłą odzież wielowarstwową, najlepiej z materiałów naturalnych. Zwracajmy szczególną uwagę na nawisy śnieżne i lodowe sople. Szczególną ostrożność zachowajmy na przejściach dla pieszych – kierowcy również mają trudniejsze warunki na jezdni. Jeżeli schody zewnętrzne posiadają barierki lub inne tego typu elementy, korzystajmy z nich. Przy dłuższym przebywaniu na mrozie starajmy się korzystać ze sklepów lub innych zamkniętych i ogrzewanych miejsc. Ostrożność należy zachować także w domu, np. przy dogrzewaniu mieszkania. Kuchenki gazowe, grzejniki elektryczne czy katalityczne należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją obsługi. Przed snem lub wyjściem z domu urządzenia należy bezwzględnie wyłączyć. Należy także zapewnić drożność przewodów kominowych i wentylacyjnych. Wszelkie zaniedbania w tym zakresie są najczęstszą przyczyną zatruć czadem, także przypadków śmiertelnych. Należy także pamiętać o przestrzeganiu bezwzględnego zakazu wykorzystywania zamarzniętych stawów i innych zbiorników wody jako ślizgawek, nawet jeśli wydaje się że pokrywa je gruba warstwa lodu. Są to miejsca bardzo niebezpieczne. Zachęcamy zatem amatorów łyżwiarstwa  do korzystania ze sztucznych lodowisk.
Mroźna zima to czas, kiedy należy także zwrócić uwagę na potrzeby innych. Apeluje się do wszystkich mieszkańców gminy o to, by czasie mrozów zwracać szczególną uwagę na osoby będące pod wpływem alkoholu lub osoby starsze, samotnie przemieszczające się po terenach gminy. Niska temperatura dla powyższych osób może zagrażać ich życiu. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Straż Miejską lub Policję, która udzieli potrzebującym pomocy. Pamiętać należy także o osobach chorych, samotnych lub zbyt ubogich na to, by mogły kupić opał, czy opłacić rachunki za energię elektryczną. O ich problemach należy powiadomić ośrodek pomocy społecznej.