Zjazd Miejsko - Gminnego Związku OSP RP w Głogowie Młp.
14 maja br. w Rudnej Małej odbył się Zjazd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Głogowie Młp. Na zjeździe zatwierdzono nowy zarząd oddziału, a także wybrano przedstawiciela na zjazd oddziału powiatowego. Nowy zarząd spośród swojego grona wybrał członków prezydium, w skład którego weszli:
Stanisław Zięba – Prezes,
Paweł Baj – Wiceprezes,
Andrzej Bazan – Wiceprezes,
Marian Bąk – Komendant Miejsko Gminny,
Piotr Dykiel – Sekretarz,
Kazimierz Grzywacz – Skarbnik,
Adam Ozimek - członek Prezydium.
Przedstawicielem do Zarządu Oddziału Powiatowego został wybrany dh Adam Ozimek. Delegatami na zjazd powiatowy zostali: Marian Bąk, Stanisław Grzywacz, Adam Rusin, Jan Sala i Stanisław Wota.
 
W zjeździe uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec - Przewodniczący Parlamentarnego Koła Strażaków, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie st. bryg. Waldemar Wilk, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOZ RP w Rzeszowie dh Jan Kucaj, burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj, z- ca burmistrza Jerzy Komaniecki, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Głogowie Młp. Maria Drzał i Zenon Sasiela, Komendant Policji w Głogowie Młp. Janusz Pustelak, członkowie ustępującego Zarządu Miejsko – Gminnego ZOZ RP w Głogowie Młp. oraz delegaci jednostek OSP z terenu gminy.
 
201605176 201605172
201605175 201605174