Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego

20 stycznia br. w Trzebownisku odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego. W konwencie udział wzięła m.in. Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki i Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Głównym tematem posiedzenia była informacja o zmianach w systemie oświaty wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz przepisami wprowadzającymi ustawę – Prawo oświatowe. W dyskusji na temat reformy wzięli udział przede wszystkim wójtowie i burmistrzowie powiatu rzeszowskiego. Na liczne pytania samorządowców odpowiadała Stanisław Fundakowski wicekurator oświaty, który stanął na czele  wojewódzkiego zespołu koordynacyjnego ds. wdrażania reformy edukacji. Zadaniem zespołu jest koordynowanie działań związanych z reformą, w tym wspieranie samorządów, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców i uczniów w okresie reorganizacji systemu edukacji.

 201701301201701302