Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczął się kolejny rok szkolny będący dla wielu uczniów i nauczycieli czasem nowych wyzwań i wytężonej pracy. Początek roku to także wdrożenie w życie nowych reform oświatowych.

W bieżącym roku szkolnym na terenie Gminy Głogów Młp. naukę rozpoczęło 1160 uczniów szkół podstawowych, 493 uczniów gimnazjum oraz 139 uczniów liceum. Edukację w przedszkolach rozpoczęło 468 dzieci, w oddziałach przedszkolnych – 59 dzieci, w punkcie przedszkolnym – 15 dzieci. W tym roku do szkoły wyruszyło 105 pierwszoklasistów. Od tego roku szkolnego sześciolatki nie mają obowiązku iść do szkoły podstawowej, gdyż zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z grudnia 2015 roku, obowiązek ten dotyczy tylko siedmiolatków. Rodzice mogli jednak sami zdecydować o wcześniejszym wysłaniu dziecka do szkoły. Zmiany w obecnym roku szkolnym obejmą nie tylko najmłodszych, ale również i najstarszych uczniów szkoły podstawowej, bowiem zniesiony został egzamin zewnętrzny na zakończenie nauki w szkole podstawowej – tzw. sprawdzian w klasie VI. Zlikwidowanie sprawdzianu w klasie VI łączy się także ze stopniowym „wygaszaniem” gimnazjów. Po zakończeniu, zaplanowanego na kilka lat procesu wdrażania tej reformy, znaczącej zmianie ulegnie system szkolnictwa w Polsce. Składać na niego się będzie: ośmioletnia szkoła powszechna, czteroletnie liceum ogólnokształcące (ewentualnie pięcioletnie technikum lub pięcioletnia dwustopniowa szkoła branżowa). Tak więc uczniowie, którzy w czerwcu 2017 roku skończą klasę VI szkoły podstawowej, staną się uczniami VII klasy szkoły powszechnej, natomiast młodzież rozpoczynająca w tym roku szkolnym naukę w klasie I gimnazjum jest ostatnim rocznikiem, który uczyć się będzie w trzyletnim gimnazjum.

201609051 201609052

201609053 201609054

201609011 201609056