„Mistrzowie kodowania”
W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Głogowie Młp. bierze udział w III edycji Programu „Mistrzowie kodowania”.

Jest to ogólnopolski projekt edukacyjny mający na celu upowszechnienie nauki programowania. Aby szkoła mogła przystąpić do programu, nauczyciele musieli przedstawić swoje doświadczenie i aktywność w realizacji projektów edukacyjnych, inicjatyw pozalekcyjnych i działań wykraczających poza realizację podstawy programowej, na przestrzeni ostatnich 3 lat. Głogowska szkoła po zakwalifikowaniu się i przeszkoleniu pedagogów, dołączyła do grupy szkół uczących młodych ludzi podstaw kodowania.

Zajęcia realizowane w ramach programu są interesującą alternatywą wykorzystania wolnego czasu umożliwiającą zdobycie nowych wiadomości i umiejętności w zakresie technologii informacyjnej.

Komputery znajdują się w większości polskich domów, a dzieci w wieku szkolnym wykazują nimi duże zainteresowanie. Dlatego warto uczyć je, jak mądrze z nich korzystać. Znajomość języków programistycznych nie jest już tylko domeną informatyków, zdolność kodowania rozwija w młodych ludziach kreatywne myślenie oraz umiejętności analityczne. W obecnym, coraz bardziej zdominowanym przez cyfryzację świecie, język programowania jest kolejnym, który każdy człowiek powinien znać choć na podstawowym poziomie, by rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany. Lista korzyści, jakie daje nauka programowania jest długa. To gimnastyka dla mózgu, możliwość dzielenia się swoimi pomysłami z całym światem, szukanie niekonwencjonalnych rozwiązań, które wzmocnią u młodych ludzi potrzebę innowacyjności. Dzieci chętnie borą udział w zajęciach, gdzie poprzez zabawę rozwijają swoje kompetencje. Projektując własne gry wykazują się dużą pomysłowością. Cieszą się swoimi osiągnięciami i wychodzą z własną inicjatywą - niejednokrotnie zadanie poprawnie wykonane na zajęciach poddają modyfikacji w domu i dzielą się wynikami swojej pracy z kolegami i koleżankami.

W ramach realizacji programu, oprócz zadeklarowanych zajęć, nasza szkoła wzięła udział w Europejskim Tygodniu Kodowania CodeWeek, podczas którego prowadzone były warsztaty na zajęciach komputerowych z podstaw programowania dla uczniów klas 5 i 6. Przyłączenie się do tej akcji pozwoliło zaistnieć szkole na międzynarodowej mapie wydarzeń informatycznych pośród tysięcy szkół, placówek i instytucji z całej Europy.

Warto, mając tak łatwy dostęp do nowoczesnej technologii, uczyć młodych ludzi, aby swoją energię wykorzystywali do podnoszenia kwalifikacji.