I Powiatowy Przegląd Teatrów Obcojęzycznych
W sobotę 5 grudnia w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej odbył się I Powiatowy Przegląd Teatrów Obcojęzycznych. Celem tego spotkania było pobudzanie kreatywności i oryginalnego podejścia do nauki języków obcych wśród uczniów. Nieodłączna kwestia to rozwijanie uzdolnień językowych i zainteresowań teatralnych a także integracja szkół w obrębie powiatu. Zespoły teatralne pod opieką nauczycieli zaprezentowały niezwykle inscenizacje, które często niosły ze sobą piękne przesłanie.
Jury w składzie Pani Natalia Zduń (aktorka Teatru Maska), Pani Małgorzata Furman (anglistka, nauczyciel z Zespołu Szkół w Głogowie Młp.) oraz Pan Mirosław Szpyrka (pracownik MGDK w Głogowie Młp.) przyznało miejsce I uczniom Zespołu Szkół w Przewrotnem , którzy zaprezentowali program pt. „Hector”. Przyznano także nagrodę specjalną w kategorii talent aktorski. Otrzymały ją trzy uczennice: Justyna Karnasiewicz (Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej), Monika Szczur (Zespół Szkół w Głogowie Młp.) oraz Izabela Cisek (Zespół Szkół w Trzebosi).