Projekty językowe
 W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie gimnazjum ZS w Głogowie Młp. realizują cztery projekty językowe. Bardzo chętnie angażują się w tego typu przedsięwzięcia, gdyż są one ciekawą alternatywą dla stereotypowych zajęć lekcyjnych.
 
Pierwszy projekt, „MATH AROUND US”, zakłada naukę matematyki w korelacji z innymi dziedzinami nauki. Szkoła współpracuje z siedmioma krajami europejskimi, a uczniowie doskonalą nie tylko umiejętności językowe, ale również społeczne i informatyczne. Dodatkowo uczestniczą w zagranicznych wymianach, dzięki którym poznają kulturę krajów partnerskich. 
 
Drugi projekt, „GRANICE JĘZYKA, GRANICAMI ŚWIATA”, polega na nauce języka angielskiego w rozszerzonym zakresie. Młodzież realizuje założenia innowacji pedagogicznej, zatytułowanej „Z językiem angielskim poznaję świat”, która polega na wykonywaniu dodatkowych ćwiczeń językowych na matematyce, informatyce, biologii i geografii. Uczniowie wykorzystują multimedia, platformy e-learningowe oraz inne narzędzia informatyczne. 
 
Kolejny projekt, w który zaangażowani są gimnazjaliści to „E-K PRESS”. Współpracujemy z uczniami ze szkół w Polsce, Hiszpanii, Bułgarii, Serbii, Grecji, Słowenii, Holandii, Turcji, Rumunii, we Francji, Włoszech oraz na Cyprze. Uczniowie wykorzystują różne sposoby przekazywania informacji, tworząc „dziennikarski kalejdoskop”, w którym odbija się różnorodność kulturowa dotycząca tradycji, sztuki ludowej, kuchni narodowej, czy zwyczajów każdego z krajów.
 
Czwarty projekt językowy, „Euroschool TV”, daje szansę nagrywania krótkich filmów dotyczących życia szkolnego, swoich zainteresowań, czy tradycji. Uczniowie przeprowadzają wywiady, przygotowują szkolne wiadomości, quizy, występy muzyczne oraz prezentacje. Zadania te realizowane są we współpracy z rówieśnikami z Chorwacji, Hiszpanii, Litwy, Włoch, Turcji, Czech, Francji, Rumunii, Łotwy i Grecji.
 
Głównym celem projektów językowych doskonalenie umiejętności komunikowania się po angielsku, ale również rozwijanie umiejętności społecznych, kształtowanie postawy tolerancji wobec innych kultur czy korelacja międzyprzedmiotowa. Bardzo ważne jest również to, że uczniowie wykorzystując nowoczesne technologie, rozwijają umiejętności informatyczne, niezwykle potrzebne we współczesnym świecie.