iędzynarodowy projekt Erasmus+ „Math Around Us”
W roku szkolnym 2015/2016 Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim rozpoczął realizację szeregu projektów językowych. Jednym nich jest Erasmus+ „Math Around Us”, realizowany w ramach akcji „Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół”. Projekt został w całości dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Na jego realizację Zespół Szkół w Głogowie Młp. otrzymał kwotę 23 315,00 euro.
 
Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjum, a jego celem jest międzynarodowa współpraca ze szkołami w Rumunii, Danii, Portugalii, Grecji, na Litwie, Węgrzech oraz we Włoszech poprzez wspólną naukę matematyki w powiązaniu z innymi dziedzinami wiedzy (biologią, chemią, fizyką, geografią, informatyką, muzyką, sztuką, archeologią, astronomią). Uczniowie poprzez uczestnictwo w szeregu różnorodnych zajęć rozbudzają swoje zainteresowania, doskonalą umiejętności językowe i informatyczne, a dzięki zagranicznym wymianom wzbogacają swoją wiedzę o kulturze krajów partnerskich. Młodzież uczestniczy w wyjazdowych zajęciach warsztatowych (produkcja własnych perfum, wytwarzanie folii biodegradowalnej), które stają się doskonałym bodźcem do zastosowania swojej wiedzy w praktyce.
 
201601207