Rozstrzygnięcie gminnego konkursu polonistycznego „Dajmy się ponieść fantazji”
27 kwietnia br. w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głogowie Młp. odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Gminnego Konkursu Polonistycznego „Dajmy się ponieść fantazji”, którego głównym celem było wsparcie oraz rozwój talentów literackich uczniów. Konkurs odbył się pod  Honorowym Patronatem Burmistrza Głogowa Młp. Pawła Baja.
 
Prace konkursowe rozpoczynające się od zdania: „Do dziś nie mogę uwierzyć, że to wydarzyło się naprawdę”, oceniane były pod względem zgodności z tematem, poprawności stylistycznej, bogactwa treści oraz użycia wyobraźni. Jury w składzie: Zdzisława Mierzwa-Woźny, Agnieszka Gorycka, Małgorzata Furman oraz Ewa Furgała spośród 40 prac przyznały następujące miejsca:
 
W kategorii szkoła podstawowa:
I miejsce – Dawid Pastuła (ZS w Głogowie Młp.),
II miejsce – Olga Chłanda (ZS w Pogwizdowie Nowym),
III miejsce – Kacper Nabożny (ZS w Głogowie Młp.).
 
Wyróżnienia:
Jakub Magierski (ZS w Przewrotnem),
Łukasz Krasoń (ZS w Przewrotnem),
Amelia Kordowska (ZS w Pogwizdowie Nowym),
Martyna Kowalik (ZS w Wysokiej Głogowskiej),
Olimpia Gorycka (ZS w Głogowie Młp.),
Magdalena Sosnowska (SP Styków).
 
W kategorii gimnazjum:
I miejsce – Klaudia Malik (ZS w Głogowie Młp.),
II miejsce – Patrycja Kubicz (ZS w Wysokiej Głogowskiej),
III miejsce – Michalina Zygo (Gimnazjum Dwujęzyczne ZSO w Głogowie Młp.).
 
Wyróżnienia:
Aleksandra Guzior (ZS w Wysokiej Głogowskiej),
Justyna Karnasiewicz (ZS w Wysokiej Głogowskiej),
Weronika Wtykło (Gimnazjum Dwujęzyczne ZSO w Głogowie Młp.),
Natalia Liszcz (ZS w Głogowie Młp.),
Filip Kubik (ZS w Głogowie Młp.),
Izabela Jeż (ZS w Głogowie Młp.),
 
Nagroda Specjalna:
Kacper Buczko (ZS w Głogowie Młp.).
 
Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym.
 
wręczanie nagród wręczanie nagród
wręczanie nagród wręczanie nagród
wręczanie nagród wręczanie nagród