Drukuj
Odsłony: 493

W rankingu opieki nad małymi dziećmi przeprowadzonym przez miesięcznik samorządowy „Wspólnota” nasza gmina zajęła 30 miejsce w kraju na 589 samorządów w kategorii „miasteczka”. Wśród gmin województwa podkarpackiego również zajmujemy wysokie, bo 12 miejsce na 160 samorządów.

Na terenie gminy Głogów Małopolski, oprócz inwestycji w infrastrukturę, transport, kulturę czy sport rozwija się dostęp do usług społecznych. Wśród nich ważną rolę odgrywa zapewnienie opieki nad dziećmi. Aktywna polityka prorodzinna, regularne uruchamianie nowych miejsc w żłobkach i zwiększanie dostępności opieki nad małymi dziećmi stawia naszą gminę w czołówce rankingu użłobkowienia gmin.

W ciągu ostatnich lat gmina systematycznie rozbudowuje, modernizuje i tworzy nowe placówki dzięki funduszom pochodzącym z Unii Europejskiej. W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 samorząd pozyskuje dotacje z rządowego programu Maluch + na działalność i tworzenie nowych placówek.

Obecnie na terenie gminy Głogów Młp. funkcjonują 3 żłobki i 4 przedszkola publiczne, 4 oddziały przedszkolne w szkołach oraz 1 żłobek i 4 przedszkola niepubliczne, w których gmina dofinansowuje pobyt dzieci, by rodzice nie ponosili pełnych kosztów. Ponadto, w rozbudowywanym budynku publicznego przedszkola w Głogowie Młp. powstanie kolejny żłobek, gdzie utworzonych zostanie 65 miejsc, co uplasuje naszą gminę na jeszcze wyższej pozycji.