Gmina pozyskała kolejne środki finansowe na realizację innowacyjnego programu edukacyjnego w szkołach. Umowa podpisana została przez burmistrza Głogowa Młp. Pawła Baja oraz Tomasza Czopa – dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Od 1 lipca br.  do 30 czerwca 2020 roku w SP w Głogowie Małopolskim, ZS w Przewrotnem, ZS w Wysokiej Głogowskiej, ZS w Budach Głogowskich, oraz ZS w Pogwizdowie Nowym realizowany będzie projekt pn. „Nowa jakość kształcenia w gminie Głogów Małopolski”. Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych 1154 uczniów i uczennic w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych oraz wzrost kompetencji 208 nauczycieli w szczególności w zakresie wykorzystania metody eksperymentu oraz technologii informacyjno – komunikacyjnych. W ramach programu do pięciu szkół zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do zajęć z przyrody, biologii, chemii, fizyki, geografii oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Realizowane będą dodatkowe zajęcia z matematyki, informatyki, programowania oraz zajęcia szachowe. Łączna wartość projektu to 1 490 204 zł.

Na realizację programu gmina pozyskała środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.