Edukacja

Ekologiczna kampania informacyjno – edukacyjna w szkołach

W październiku w naszej gminie zorganizowana została edukacyjna kampania ekologiczna w zakresie segregacji odpadów. Odbiorcami działań edukacyjnych są przede wszystkim dzieci i młodzież z gminnych placówek oświatowych.

Zadaniem programu jest aktywizacja społeczeństwa i motywowanie do działań proekologicznych. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy. Założeniem tych działań jest zmniejszenie strumienia odpadów przekazywanych na składowiska, poprzez wysegregowanie w gospodarstwach domowych surowców wtórnych. Zajęcia w formie warsztatów prowadzą pracownicy Urzędu Miejskiego. Podczas zajęć rozdawane są ulotki edukacyjne oraz torby ekologiczne. Kampania realizowana jest w ramach projektu „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów  Komunalnych dla Gminy Głogów Małopolski"  i dofinansowana jest ze środków unijnych.

DSC 0015 DSC 0001

 DSC 0013 DSC 0157

DSC 0188 DSC 0043

loga unia nowe