Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Głogowa Młp. informuje, że ogłoszono przetarg nieograniczony na „Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy, nadbudowy i przebudowy przedszkola w Głogowie Młp.” Zakres zamówienia obejmuje m.in.: uzyskanie wypisów i kopi mapy z ewidencji gruntów, aktualizacja mapy do celów projektowych, uzyskanie wymaganych warunków technicznych, opracowanie projektu budowlanego rozbudowy, przebudowy, nadbudowy budynku przedszkola, opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych instalacji elektrycznej, wentylacji, gazowej, wod - kan, opracowanie projektu zagospodarowania terenu: miejsca parkingowe, dojścia do budynku oraz minimum 2 place zabaw.
Szczegółowe informacje można uzyskać w zakładce: "Przetargi" na stronie BIP lub pod linkiem: przetarg