Drukuj
Odsłony: 4022
Wyniki konsultacji - wykres

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.15.2016 Burmistrza Głogowa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w dniu 4 marca 2016 roku w godzinach: 8.00 -19.00 odbyły się konsultacje społeczne przeprowadzone z mieszkańcami gminy Głogów Małopolski w przedmiocie przyłączenia do gminy miasto Rzeszów z gminy Głogów Małopolski sołectw Miłocin, Pogwizdów Nowy i Rudna Mała.

Przeliczenia głosów i ustalenia wyników konsultacji dokonała Komisja Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim.

Wyniki konsultacji.
1) liczba mieszkańców uprawnionych do udziału w konsultacjach: 15242
2) liczba wydanych ankiet: 993
3) liczba ankiet wyjętych z urny: 1001
4) liczba głosów nieważnych: 35
5) liczba głosów ważnych: 966

Na pytanie: ,,Czy jesteś za włączeniem sołectw Miłocin, Pogwizdów Nowy i Rudna Mała do gminy miasto Rzeszów?”

a) odpowiedzi „JESTEM ZA” udzieliło 42 osoby;
b) odpowiedzi „JESTEM PRZECIW” udzieliło 924 osoby;
c) odpowiedzi „WSTRZYMUJE SIĘ” udzieliło 0 osób.

Wśród 35 głosów nieważnych Komisja stwierdziła 8 ankiet konsultacyjnych bez pieczątki Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim. Po weryfikacji spisów osób uprawnionych do głosowania stwierdzono, że osoby wypełniające ww. ankiety nie potwierdziły podpisem odbioru ankiety konsultacyjnej.