Rusza projekt dla seniorów

Burmistrz Głogowa Małopolskiego zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pn. „Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem”. Realizacja projektu rozpocznie się w lutym br. i potrwa dwa lata.  W ramach projektu realizowane będą usługi opiekuńcze, usługi specjalistyczne, pomoc sąsiedzka, usługi teleopieki oraz powstanie dzienny dom opieki.

Projekt skierowany jest do odób niesamodzielnych po 60 roku życia w tym osób niepełnosprawnych oraz samotnie gospodarujących, których stan zdrowia nie wymaga leczenia w warunkach szpitalnych, uniemożliwia jednak samodzielne wykonywanie podstawowych czynności dnia codziennego, zamieszkałych na terenie gminy Głogów Małopolski. Zgłoszenia przyjmowane są w Miejsko - Gminnym Ośrodu Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim w siedzibie ośrodka oraz pod numerem tel. 17 85 17 358, 17 85 506 15 01.

W ramach projektu oferowane są:

Usługi opiekuńcze będą polegać na pomocy osobie starszej w zaspokajaniu codziennych potrzeb, zapewnieniu kontaktu z otoczeniem, opiece higienicznej i pielęgnacyjnej.

Usługi specjalistyczne zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności i schorzeń osób starszych. W szczególności będą polegały na rehabilitacji i usprawnianiu zaburzonych funkcji organizmu i będą świadczone przez wykwalifikowanych specjalistów.

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze będą miały charakter pomocy w dokonywaniu codziennych zakupów, przygotowywaniu posiłków, wykonywaniu prac porządkowych w domu i wokół niego, załatwiania za osobę starszą spraw urzędowych, lekarskich i innych.

Teleopieka to forma usługi, którą uczestnicy będą objęci przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Opieka świadczona będzie przy użyciu technik teleinformatycznych poprzez zastosowanie opasek życia, telefonicznych systemów SOS, czujników gazu i dymu.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII. Integracja Społeczna Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

seniorzy