Zakończyła się ocena wniosków na instalacje fotowoltaiczne

Zakończyła się ocena wniosków o dofinansowanie montażu paneli fotowoltaicznych w ramach projektu "Wsparcie rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt parasolowy". W naszej gminie pozytywnie zweryfikowanych zostało 216 wniosków.

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie podpisanie umów z mieszkańcami, planowane na przełom grudnia i stycznia. Poziom dofinansowania wyniesie do 85 % kosztów kwalifikowanych netto. Wkład własny mieszkańców wyniesie co najmniej 15 % kosztów netto, które obejmą m.in. dostawę, montaż materiałów, urządzeń instalacji i jej uruchomienie, nadzór techniczny oraz kwotę podatku VAT wg. obowiązującej stawki (8% jeśli instalacja jest na budynku mieszkalnym, 23% jeśli instalacja jest na garażu czy budynku gospodarczym).

Panele fotowoltaiczne produkują energię elektryczną z promieniowania słonecznego. Można je montować zarówno w poziomie jak i pionie w każdym miejscu, do którego dociera słońce. Energia, która nie zostanie zużyta w czasie rzeczywistym, zostanie oddana do sieci, a po rocznym okresie rozliczeniowym 80 proc. trafi do właściciela. Ta innowacyjna i proekologiczna technologia staje się coraz bardziej popularna. Szacuje się, że pod koniec 2016 roku w Polsce przyłączonych było niemal 15 tys. mikroinstalacji PV.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Szacowana wartość dofinansowania ze środków UE dla 13 gmin będących członkami Stowarzyszenia ROF w ramach projektu wynosi 35 650 000,00 zł.

Szczegóły na: www.rof.org.pl