Przygotowania do zimy

Gmina Głogów Młp. jest już gotowa na nadejście zimy. W tym roku za odśnieżanie, piaskowanie i solenie dróg w naszej gminie będą opowiadać trzy firmy. W magazynach wykonawców zgromadzono już piasek i sól drogową.

Firmy mają do dyspozycji specjalistyczny sprzęt m.in. samochody ciężarowe z piaskosolarkami i pługami, ciągniki, rozsiewacze soli, posypywarki, rolmopsy oraz traktorki przeznaczone do odśnieżania chodników. Odśnieżaniem poszczególnych rejonów w gminie Głogów Małopolski zajmą się w tym roku następujące firmy:

REJON 1:
Pogwizdów Stary, Przewrotne, Hucisko, Styków (ok. 23 km)
BRYK-POL Bryk Grzegorz, ul. Ks. Sudoła 194, 36-122 Dzikowiec
Cena brutto za godzinę pracy sprzętu: 89,00 zł.

REJON 2:
Rudna Mała, Pogwizdów Nowy, Miłocin, Miłocin – osiedle (ok. 17 km)
KAMAT Kosiak Tomasz, Rudna Mała 299, 36-054 Mrowla
Cena brutto za godzinę pracy sprzętu: 140,40 zł.

REJON 3:
Wysoka Głogowska (ok. 17,5 km)
BRYK-POL Bryk Grzegorz, ul. Ks. Sudoła 194, 36-122 Dzikowiec
Cena brutto za godzinę pracy sprzętu: 79,00 zł.

REJON 4:
Miasto Głogów – Centrum, Głogów – osiedle Niwa, Zabajka, Budy Głogowskie, Rogoźnica, Lipie, Wola Cicha.
EkoGłog Sp. z o.o., ul. Towarowa 4A, 36-060 Głogów Młp.

Oferty dwóch wykonawców zostały wybrane w trybie przetargu nieograniczonego na „Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Głogów Małopolskim w sezonie zimowym 2017-2018”. Gmina Głogów Młp. odpowiada wyłącznie za odśnieżanie gminnych dróg. Utrzymanie i odśnieżanie pozostałych dróg, w tym powiatowych i wojewódzkich, należy do zadań starosty, marszałka i wojewody.