Popisano umowę o współpracy z Podkarpackim Funduszem Rozwoju

Burmistrz Paweł Baj i Prezes Zarządu Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Krzysztof Staszewski podpisali porozumienie dotyczące wsparcia przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej osób z terenu Gminy Głogów Małopolski.

W ramach porozumienia prowadzone będzie m.in. doradztwo dla firm w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości; realizacja pożyczek i poręczeń dla firm działających na terenie gminy Głogów Młp.; wsparcie w zakresie budowania zaufania i dobrych relacji pomiędzy instytucjami finansowymi i podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność na terenie gminy Głogów Młp.; informowanie przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy Głogów Młp. o produktach finansowych oferowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw przez Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.; uczestnictwo w eventach, spotkaniach promujących przedsiębiorczość oraz wspieranie MŚP na terenie Województwa Podkarpackiego.

Szczegóły na www.pfr-podkarpackie.pl