Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje z zakresu „Publikacje, przedsięwzięcia edukacyjne i imprezy upowszechniające i promujące lokalna kulturę, tradycję i obyczaje”.

Termin trwania naboru: od 10 listopada 2017 r. – do 24 listopada 2017 r. Miejsce składania wniosku:  Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”, 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Rzeszowska 29A (I piętro, pok. nr 3). Szczegółowe informacje można uzyskać na www.eurogalicja.org